Сдружение "Вазовци"

Отиване към съдържанието

Главно меню:

 
 
 

Сдружение с нестопанска цел „Вазовци" е сформирано с идеята да подпомогне личностното развитие на младежите в община Вършец и по-конкретно учениците от СУ „Иван Вазов".
Организацията разработва проектни предложения, кандидатства по различни програми, участва в дарителски кампании и подпомага извънкласната дейност на подрастващите.
Сдружението има 11 членен състав, всички членове работят на доброволни начала и в своята дейност не реализира печалба. Сдружението работи в тясна връзка с ръководството на училището и община Вършец.

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню