Документи - Сдружение "Вазовци"

Отиване към съдържанието

Главно меню:


УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ВАЗОВЦИ“

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА
ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ


ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ
НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2021 ГОДИНА


СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню